clock
Đang Tải...

TP. Phan Thiết đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của TP. Phan Thiết

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT