THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐỂ KIỂM TRA, XỬ LÝ VIỆC DÁN, RẢI TỜ RƠI QUẢNG CÁO CHO VAY TIỀN MẶT KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRÊN ĐB TỈNHN

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý việc dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền mặt không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổ trưởng là Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Thành viên là cán bộ, công chức các cơ quan Công an tỉnh và các sở ngành liên quan: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên Môi trường. Tổ kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, xử lý việc dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền mặt không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần lập lại trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Theo  LT.Tín (Cổng thông tin điện tử Bình Thuận)  

 
 
1,099 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Liên kết website

Thông tin cần biết