Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam

Link file đính kèm: 3. nghị quyết số 89-NQ-HĐND_ về đường ĐT718.doc

Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn/News/nqcackhoa/khoa1/khbtl3/2019/09/1777.aspx

Ban biên tập

892 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Liên kết website

Thông tin cần biết