Chính phủ thông qua đề xuất ra nghị quyết thay nghị quyết 54

Nghị quyết thay nghị quyết 54 này sẽ cho phép TP.HCM thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; tổ chức bộ máy của chính quyền TP và TP Thủ Đức.

Bắt đầu xây dựng nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM - Ảnh 1.
 

Nghị quyết mới thay nghị quyết 54, cho phép HĐND TP.HCM được quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tăng không quá 1,5 lần so với quy chuẩn hiện hành – Ảnh: TỰ TRUNG

Nội dung được nêu từ nghị quyết 38 vừa được Chính phủ ban hành hôm nay về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết thay nghị quyết 54.

Chính phủ giao bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Giao bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi các đơn vị thẩm định, cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghị quyết sẽ cho phép TP thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường. Các ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền TP và TP Thủ Đức.

Về quản lý đầu tư, nghị quyết cho phép HĐND TP.HCM được phân bổ cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ mới nếu sau khi bố trí đủ vốn ngân sách địa phương cho các chương trình, dự án phát sinh tăng chi phí đầu tư. TP chỉ việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, báo cáo Quốc hội kết quả vào giữa kỳ và cuối kỳ kế hoạch.

Tuy nhiên việc bố trí vốn phải tuân thủ quy định Luật đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Không làm tăng mức bội chi ngân sách hằng năm và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

HĐND TP được quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, cấp thoát nước, xử lý rác thải theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Cùng với đó là quyền quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Chủ tịch UBND TP được quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể… Theo CẨM NƯƠNG https://tuoitre.vn/chinh-phu-thong-qua-de-xuat-ra-nghi-quyet-thay-nghi-quyet-54-20230320195614362.htm

618 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết